Slekthistorie

Astrid Haugland si slektshistorie

Slektsdatabase

Anetaler, stamtavler, tidslinjer, bilder og dokument m.m. (Norsk, English, Svenska) Til databasen.

 

Torbjørn og Aletta Musland si slektshistorie

Aletta Sofie Ø. Sandvik og Torbjørn J. Musland

LIVSHISTORIER frå mor mi si slekt. Torbjørn og Aletta Musland, foreldrene til mor mi, budde på Øvre Sandvik i Omvikdalen. (Norsk). Til heimesida.

 

På gång!

Hilda og Andreas Haugland si slekthistorie kjem under våren 2014

Hilda Julie Skurdal og Andreas A. Haugland

LIVSHISTORIER frå far min si slekt. Hilda og Andreas Haugland, foreldrene til far min, budde på Haugland i Uskedalen. (Norsk)

 

 

Om slektsforskninga

Eg tok til slektsforskning jula 2011. Mykje informasjon om slekta finn eg på Digitalarkivet i kjelder som kykjebøker, folketeljingar, pantebøker og skiftematerial, men eg brukar og litteratur som bydge-bøker og ulike websider. Og så pratar eg med slekta.

Astrid Haugland

 

I tida framover kjem eg til å konsentrera meg på å presentera den informasjonen eg alt har funne. Eg håpar slektsforskninga mi skal vera av interesse både for slekta og for andre med tilknytning til folk og bygder.

 

Astrid Haugland

astrid@haugland.se

 

Sist oppdatert: 16 januar 2014

Mor mi kjem från Omvikdalen og far min frå Uskedalen i Kvinnherad kommune i Hordaland. Så langt tilbake som eg har komme i slektsforskninga så har eg funne større delen av røtene mine i Kvinnherad. Nokre forfedrene har eg óg funne i dei andre Sunnhordlandskommunane Tysnes, Stord og Etne og dei tidligare kommunane Skånevik og Fjelberg.

 

Den fjerdedelen av forfedrene som ikkje kjem frå Sunnhordland står farmor mi, Hilda Skurdal for. Ho var fødd på Stange i Hedemark og vekste opp på Hamar. Far hennar kom frå Sør Fron i Gudbrandsdalen.

 

Slektsdatabase

Dette er ein interaktiv slektsdatabase for slekta både på far min og på mor mi si side. I databasen finns anetavler, stamtavler, tidslinjer, bilder, dokument och anna kjeldematerial.

 

I databasen kan du óg få fram olike former for statistikk. Du kan for eksempel finna ut kven som har levd lengst, gjenomsnittlig levetid, kor dei fleste kom ifrå og kven som ligg begravde på samme kyrkjegard.

 

Databasen vart skapa i desember 2013 og vert fylt på kontinuerligt.

 

Livshistorier

Besteforeldrene mine på morssida og på farssida har fått kvar sine heimesider. Der samlar eg så mykje eg kan finna om livet til einskilde familiar og familiemedlemmar i bakåt i tida. Når mange små bitar vert foga saman finn ein ofta konturen av eit heilt liv.

 

Kart over Kvinnherad kommune

 

 

Kvinnherad kommune. Från Google Maps.

Copyright © All Rights Reserved